Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc
Tên tiếng Anh: NORTH BOOKS AND EDUCATION EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Tầng 12A - Tòa nhà hỗn hợp Diamond Flower - Lô đất C1 - Đường Lê Văn Lương - Trung Hòa - Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 04.3512.1933
Fax: 04.3512.3581
Website: http://stbmienbac.vn/

Ban Tổng Giám đôc, Kế toán trưởng

1. Bà Nguyễn Thị Mơ         

    Điện thoại : (04) 35121980 - Fax : (04) 35123580

- Tổng Giám đốc

2. Bà Trần Thị Phương Lan   

    Điện thoại : (04) 38563345 - Fax : (04) 35122959 

- Phó Tổng Giám đốc

3. Bà Hoàng Thị Thanh Tâm   

    Điện thoại : (04) 35122316 - Fax : (04) 35122310

- Kế toán trưởng

Các phòng chuyên môn

1. Phòng Kinh doanh
Trưởng Phòng : Bà Hoàng Thị Doan
Điện thoại : (04) 35123455 - (04) 38562011 - Fax : (04) 38562493
2. Phòng Thiết bị - Thị trường
Trưởng Phòng : Ông Ngô Chí Quốc
Điện thoại : (04) 35124098 - Fax : (04) 35124103
3. Phòng Quản lí in
Phó Phòng Phụ trách : Ông Nguyễn Tiến Dũng
Điện thoại : (04) 35120946 - Fax : (04) 35122959
4. Phòng Kho vận
Trưởng Phòng : Ông Phạm Ngọc Hạnh
Điện thoại : (04) 38823379 Fax : (04) 38820081
5. Phòng Kế toán tài vụ
Trưởng Phòng : Bà Hoàng Thị Thanh Tâm
Điện thoại : (04) 35122316 - Fax : (04) 35122310
6. Phòng Tổ chức - Hành chính
Trưởng Phòng : Bà Lê Thu Hương
Điện thoại : (04) 35121933 - Fax : (04) 35123581