Tên đơn vị:                  Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc
Tên tiếng Anh:            NORTH BOOKS AND EDUCATION EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ  ĐKKD:          187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ giao dịch:        Số 24+25 Liền kề 11, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại liên hệ:      (024) 3512.1933                     Fax:  (024) 3512.3581
Website:                      http://stbmienbac.vn

Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

1. Ông Dương Đình Thọ

- Điện thoại : (024) 3512.1980 - Fax : (024) 3512.3580

- Tổng Giám đốc

2. Bà Ngô Phương Anh

- Điện thoại:    (024) 3512.3455 - Fax : (024) 3856.2493

- Phó Tổng Giám đốc

4. Ông Dương Xuân Mộc

- Điện thoại: (024) 3512.2310 

- Phó Tổng Giám đốc

4. Bà Bùi Thị Thu

- Điện thoại: (024) 3512.1932 

- Phụ trách kế toán

Các phòng, bộ phận chuyên môn

1. Phòng Kinh doanh

Trưởng phòng: Ông Đinh Trọng Tâm
Điện thoại:      (024) 3856.2011        

Bộ phận Thiết bị
Điện thoại:      (024) 3512.2314        

Bộ phận Đề tài
Điện thoại:      (024) 3512.3670         - Fax: (024) 3512.1976 

2. Phòng Quản lí In - Kho vận

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hồng Minh
Điện thoại:      (024) 3883.3630         - Fax : (024) 3882.0081

Bộ phận Quản lí In
Điện thoại:      (024). 3512.0949        - Fax: (024) 3512.2959

3. Phòng Kế toán - Tài vụ

Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Thu
Điện thoại:      (024) 3512.1932         - Fax : (024) 3512.1930

Thủ quỹ:          (024) 3512.1931

4. Phòng Tổ chức - Hành chính

Trưởng phòng: Bà Lê Thu Hương
Điện thoại:      (024) 3512.1933        

Lễ tân:
Điện thoại:      (024) 3512.3671         - Fax : (024) 3512.3581

5. Trung tâm Sách và Thiết bị Giáo dục – số 24 liền kề 11, khu đô thị Văn Khê

Phụ trách:        Bà Võ Thị Thơ
Điện thoại:      (024) 3972.8408         - Fax: (024) 3972.8407