Tên đơn vị:                  Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc
Tên tiếng Anh:            NORTH BOOKS AND EDUCATION EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ  ĐKKD:          187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ giao dịch:        Số 24+25, Liền kề 11, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại liên hệ:      (024) 3512.1933                     Fax:  (024) 3512.3581
Website:                      http://stbmienbac.vn

Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

1. Ông Dương Đình Thọ

- Điện thoại : (024) 3512.1980 - Fax : (024) 3512.3580

- Tổng Giám đốc

2. Ông Nguyễn Châu Giang

- Điện thoại: (024) 3512.2310 - Fax : (024) 3512.2310

- Phó Tổng Giám đốc

3. Bà Bùi Thị Thu Lan

 - Điện thoại: (024) 3512.2316 - Fax : (024) 3512.2316

- Phó Tổng Giám đốc

4. Bà Ngô Phương Anh

- Điện thoại:    (024) 3512.3455 - Fax : (024) 3856.2493

- Phó Tổng Giám đốc

Các phòng chuyên môn

1. Phòng Kinh doanh

Trưởng phòng: Ông Đinh Trọng Tâm
Điện thoại:      (024) 3856.2011         - Fax : (024) 3856.2493

2. Bộ phận Thiết bị

Phó Trưởng phòng: Bà Phan Tuyết Hạnh
Điện thoại:      (024) 3512.2314         - Fax: (024) 3512.4103

3. Bộ phận Quản lí In

Phó Trưởng phòng: Bà Ngô Thị Kim Anh
Điện thoại:      (024). 3512.0949        - Fax: (024) 3512.2959

4. Phòng Quản lí In - Kho vận

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hồng Minh
Điện thoại:      (024) 3883.3630         - Fax : (024) 3882.0081

5. Phòng Kế toán - Tài vụ

Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Thu
Điện thoại:      (024) 3512.1932         - Fax : (024) 3512.1930

6. Phòng Tổ chức - Hành chính

Trưởng phòng: Bà Lê Thu Hương
Điện thoại:      (024) 3512.1933         - Fax : (024) 3512.3581

7. Phòng Đề tài - Khai thác thị trường

Phó Trưởng phòng: Bà Đặng Thị Mai Thanh

Điện thoại:      (024) 3512.3670         - Fax: (024) 3512.1976 

8. Cửa hàng Sách và Thiết bị Giáo dục – số 24, liền kề 11, KĐT Văn Khê

Phụ trách:        Bà Võ Thị Thơ

Điện thoại:      (024) 3972.8408         - Fax: (024) 3972.8407