Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc
Tên tiếng Anh: NORTH BOOKS AND EDUCATION EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Tầng 2, nhà B, 187B Giảng Võ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: (024).3512.1933
Fax: (024).3512.3581
Website: http://stbmienbac.vn/

Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

1. Ông Dương Đình Thọ        

  Điện thoại : (024). 35121980 - Fax : (024). 35123580

- Tổng Giám đốc

2. Bà Trần Thị Phương Lan

  Điện thoại: (024). 38563345 - Fax : (024). 35121976 

- Phó Tổng Giám đốc

3. Ông Nguyễn Trọng Nhã

  Điện thoại: (024). 32216528

 

 

- Phó Tổng Giám đốc

4. Bà Bùi Thị Thu Lan    

    Điện thoại : (024) 35122316 - Fax : (024) 35122310

- Kế toán trưởng

Các phòng chuyên môn

1. Phòng Kinh doanh

Trưởng Phòng : Bà Ngô Phương Anh
Điện thoại : (024) 35123455 - (024) 38562011 - Fax : (024) 38562493

2. Bộ phận Thiết bị

Phó Trưởng Phòng : Bà Mai Phương Liên
Điện thoại : (024) 35122314 - Fax : (024) 35124103

3. Phòng Quản lí in

Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Dũng

Điện thoại: (024). 35120949 - Fax: (024). 35122959

 

4. Phòng Kho vận

Trưởng Phòng : Ông Nguyễn Hồng Minh
Điện thoại : (024) 38823379 Fax : (024) 38820081

5. Phòng Kế toán tài vụ

Phụ trách : Bà Bùi Thị Thu Lan

Điện thoại : (024). 35121931 - Fax : (024). 35121930

6. Phòng Tổ chức - Hành chính

Trưởng Phòng : Bà Lê Thu Hương
Điện thoại : (024). 35121933 - Fax : (024). 35123581

 7. Phòng Đề tài - Khai thác thị trường

   Trưởng phòng: Ông Nguyễn Châu Giang

   Điện thoại: (024). 35123670