Giới thiệu

Giới thiệu công ty
Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc được thành lập theo Quyết định số 315/QĐ-TCNS kí ngày 16/3/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Công ty bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2010, tiến hành Đại hội Đồng cổ đông và Lễ khai trương Công ty vào ngày 10/4/2010.
Mô hình tổ chức
Mô hình tổ chức bao gồm: Hội đồng quản trị,  Ban kiểm soát,  Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kinh doanh, Phòng Quản lí In - Kho vận, Phòng Kế toán - Tài vụ,  Phòng Tổ chức - Hành chính.  
Sứ mệnh
Mang đến cho bạn đọc những cuốn sách giáo dục hữu ích với giá thấp nhất để hội nhập thành công trong kỷ nguyên mới. Là một đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhà xuất bản lớn nhất nước, chúng tôi luôn nhận thức sứ mệnh của mình là bồi dưỡng cho tương lai của thế hệ trẻ, một thế hệ trưởng thành trong thời đại hội nhập toàn cầu, chính vì vậy cần phải được chuẩn  bị sẵn sàng...