Để học tốt Toán 10 - Tập 1

Để học tốt Toán 10 - Tập 1

Tác giả: Cung Thế Anh (Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Nguyễn Thị Kim Sơn
            Trần Văn Tấn, Hoàng Thị Thanh, Lê Quang Vũ

Kích thước: 19 x 26,5
Số trang:116

Mã sản phẩm: G1LHXT001

Giá: 45.000 vnđ