Những kĩ năng mềm thiết yếu dành cho HS THCS lớp 6

Những kĩ năng mềm thiết yếu dành cho HS THCS lớp 6

Tác giả: Phan Kiên chủ biên
Kích thước: 17x24cm
Số trang: 80

Mã sản phẩm: T6G01

Giá: 23.000 vnđ