Để học tốt Toán 6 - Tập 1

Để học tốt Toán 6 - Tập 1

Tác giả: Doãn Minh Cường (Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Bùi Thanh Liêm,
            Lưu Bá Thắng, Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Thị Thanh Xuân


Kích thước: 19 x 26,5

Số trang: 108

Mã sản phẩm: G1LH6T001

Giá: 36.000 vnđ